Dislaimer


Internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de website van Stichting Vrienden van El-Shadai (www.el-shadai.nl). Het feit dat u gebruik maakt van de website van Stichting Vrienden van El-Shadai betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Stichting Vrienden van El-Shadai.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten. Wij zullen onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Intellectuele eigendomsrechten
Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Stichting Vrienden van El-Shadai is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming. Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Stichting Vrienden van El-Shadai, info@el-shadai.nl.

Afwijzing van aansprakelijkheid
Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Stichting Vrienden van El-Shadai geeft de stichting geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Stichting Vrienden van El-Shadai.

Stichting Vrienden van El-Shadai kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Stichting Vrienden van El-Shadai, de onmogelijkheid de website van Stichting Vrienden van El-Shadai te gebruiken, uit de levering van diensten door Stichting Vrienden van El-Shadai of het gebrek aan levering van diensten door Stichting Vrienden van El-Shadai.

Deze website bevat links naar websites van derden. Stichting Vrienden van El-Shadai is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Wijzigingen algemene voorwaarden
De inhoud van de website van Stichting Vrienden van El-Shadai wordt regelmatig bijgewerkt. Stichting Vrienden van El-Shadai behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Stichting Vrienden van El-Shadai te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.